You are here

Hvis du ønsker at klage

Du har mulighed for at klage, i det tilfælde du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget hos Vallensbæk kommunale Tandpleje.

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, som du har modtaget hos Vallensbæk kommunale Tandpleje. I de tilfælde opfordrer vi til, at du i først omgang taler med personalet eller lederen af tandplejen, Stine Laursen.

Hvis der er problemer med behandlingen hos en tandlæge, kan det være en god ide at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger.

Hvis du har følt dig dårligt behandlet på en af Tandplejens klinikker og ønsker at skifte til en anden klinik, kan du enten kontakte din sædvanlige klinik eller den af kommunens klinikker, som du ønsker at benytte.

Klager kan også rettes til Center for Sundhed, Kultur og Fritid i Vallensbæk Kommune, som Tandplejen hører under. Dette kan benyttes, hvis du ikke er tilfreds med Tandplejens svar på din klage.

Endelig har du mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, som behandler klager over autoriseret sundhedspersoner. Du skal være opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke tager stilling til økonomiske forhold, men alene om tandlæge eller tandplejeren har handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Kontakt

Tandplejen i Vallensbæk
Tlf 4797 4193
Sidst opdateret 04.03.2020