You are here

Information til tandlæger

Som tandlæge kan du henvise til Vallensbæk kommunale Tandpleje. Du skal blot udfylde og sende en henvisning og et helbredsskema til os. Begge blanketter kan du hente her på siden.

Hvis du ønsker at henvise en patient til den kommunale Tandpleje i Vallensbæk, skal du gøre følgende:

  • Tjek at telefonnumre på pårørende er korrekte, og at mindst en af de pårørende taler dansk, inden du udfylder henvisningen.
  • Udleverer helbredsskema til patienten. Helbredsskema skal udfyldes hos patientens egen læge og returneres til dig.
  • Send henvisnings- og helbredsskema til Vallensbæk kommunale tandpleje på nedenstående adresse.

Download helbredsskema

Når vi har modtaget henvisning og helbredsskema, sender vi en tid til patienten vedlagt en vejledning om generel anæstesi.

I tilfælde af smerte er det dig, som henvisende tandlæge, der har pligt til at holde patienten smertefri, indtil behandlingen kan finde sted.

Henvisning vedr. anæstesi

Vallensbæk kommunale Tandpleje tilbyder tandbehandling på børn og voksne i generel anæstesi. Behandling foregår på Pilehaveskolens Tandklinik med hjælp fra anæstesilæge og anæstesisygeplejerske.
Ved henvisning forudsætter vi at brug af mildere sedationsmidler fx lattergas og Dormicum har været forsøgt, inden du henviser til os. Vi forventer også, at du har forsøgt behandlerskift før henvisning.

Ventetid på behandling i generel anæstesi afhænger af antallet af henvisninger, samt graden af akut behov, og hvornår anæstesilægen har mulighed for at komme.

Sidst opdateret 07.03.2019