You are here

Tandpleje 6-15 årige

 • Dreng får indfarvet tænder før tandbørstning

  Alle børn fra 6-12 år bliver indfarvet før tandeftersyn, så de kan se, hvor der evt. skal børstes bedre.

Skolebørnene bliver indkaldt til tandeftersyn efter behov.

I Tandplejen vil vi meget gerne have, at I som forældre følger jeres børn til tandeftersyn til jeres barn er omkring 10 år. På den måde får vi mulighed for, at vise jer, hvordan I bedst passer jeres barns tænder. I løbet af 3. klasse bliver de fleste børn motorisk gode nok til selv at klare tandbørstningen.

Tandeftersyn

Ved tandeftersyn undersøger vi barnets tænder, tandkød og tandstilling. Vi skønner, hvornår det er tid til næste tandeftersyn. Vær opmærksom på at der kan gå op til 12 mdr. mellem de regelmæssige tandeftersyn.

Behandling

Vi udfører næsten alle behandlinger på klinikkerne. Ved enkelte og mere komplicerede behandlinger henviser vi til Københavns tandlægeskole eller Rigshospitalet.

Tider

Vi gør os umage for at finde tider, der passer jer. I kan altid ændre jeres tid online i vores tandportal

Tandregulering

Alle børn bliver undersøgt i løbet af 4.-6. klasse, om der er behov for tandregulering. Såfremt der er behov eller tvivl om behov for tandregulering henvises barnet til specialtandlæge, som træffer endelig afgørelse om eventuel behandling.

Læs Sundhedsstyrelsen retningslinier for tandregulering.

Undervisning

Vi underviser børnene på forskellige klassetrin om tænder og forebyggelse, så de bliver i stand til at tage ansvar for deres egen tandsundhed.

Tandlægevalg 0-15 år

 • Vallensbæk kommunale tandpleje

  Du er automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.

 • Privatpraktiserende tandlæge

  Ønsker du ikke at modtage tandplejens gratis tilbud, kan du modtage tandplejetilbuddet ved privat tandlæge efter eget valg. Du skal selv betale 35 procent af tandlægens regning, og kommunen yder et tilskud på 65 procent. Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Vallensbæk kommunale tandpleje og den nye, privatpraktiserende tandlæge.

 • Anden kommunal tandpleje

  Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Hvis behandlerkommunen har større udgiftsniveau end Vallensbæk Kommune, kan behandlerkommunen opkræve egenbetaling svarende til forskellen i den gennemsnitlige udgift pr. barn. Den valgte kommunale tandpleje skal først give tilsagn om, at de har kapacitet til at modtage dig som patient. Der skal udfyldes en kontrakt med den kommunale tandpleje i den anden kommune og behandling kan først påbegyndes når der foreligger en kontrakt mellem de to kommuner.

 • Fritvalgsordning

  Fritvalgsordningen blev genindført den 1. januar 2018 efter lovændring i Sundhedsloven - bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017. Det betyder, at børn og unge under 18 år frit kan vælge mellem kommunal og privatpraktiserende tandpleje.

Publikationer

Sidst opdateret 04.03.2020