You are here

Omsorgs- og specialtandpleje

 • Ældre dame til tandlæge

  Borgere med varig funktionsnedsættelse har mulighed for omsorgstandpleje.

 • Udviklingshæmmet dreng til tandundersøgelse

  Borgere med særlige behov kan få tilbudt specialtandpleje.

Hvis du har kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kan du være berettiget til at modtage omsorgs- eller specialtandpleje.

Vallensbæk Kommune tilbyder omsorgs- eller specialtandpleje til personer over 18 år, der på grund af funktionsnedsættelse har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud. Det er karakteristisk for målgruppen, at den har nedsat evne til at klare den daglige hjemmetandpleje.

Vallensbæk Kommune tilbyder specialtandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud. En del af målgruppen vil være indlagt på psykiatriske hospitaler eller være tilknyttet distriktspsykiatriske boformer/ regionale boligtilbud. Læs mere om omsorgs- og specialtandpleje.

Omsorgs- og specialtandpleje

 • Hvem kan modtage omsorgs- eller specialtandpleje?

  Lov om omsorgstandpleje sigter mod at omsorgstandplejetilbuddet gives til personer, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner.

  Lov om specialtandpleje sigter mod, at specialtandplejetilbuddet gives til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte også fysiske tillægshandikaps. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje, eller pædagogisk bistand.

 • Hvem henviser til omsorgs- eller specialtandpleje?

  Følgene fagpersoner kan visitere til omsorgspatienter/specialtandpleje

  • De visiterende sygeplejersker i Center for Pleje og Omsorg henviser borgere med relevant behov til omsorgs- og specialtandpleje.
  • Demenskoordinator og forebyggelseskonsulenten henviser gennem de visiterende sygeplejersker i Center for Pleje og Omsorg.
  • Sygeplejersker i plejeboligerne, Rønnebo og Højstrup Have, samt teamledere på Kløverengen kan også visitere til omsorgs- og specialtandpleje.

  Download henvisningsblanket for omsorgs- og specialtandpleje

  Download henvisningsblanket for borgere i Pit Stop

 • Hvad koster omsorgs- eller specialtandpleje?

  Det er gratis at modtage omsorgstandpleje.

 • Hvor foregår behandlingerne?

  Alt tandpleje foregår på tandklinikkerne på Pilehaveskolen og Egholmskolen.

  For patienter, der bor på Højstrup Have vil nogle behandlinger kunne foretages på den lokal tandklinik der.

  Tandplejen råder også over mobilt udstyr, således at enkelte behandlinger kan foretages i hjemmet på patienter, der ikke har mulighed for at komme til tandklinikken.

  Hovedindgangen på Pilehaveskolen har handicapvenlige adgangsforhold. Hvis der er behov for hjælp kan man ringe på telefon 43 64 81 20, så hjælper vi gerne med afhentning på p-pladsen.

  Tandplejen kan også stille kørestol til rådighed.

 • Hvem administrerer omsorgstandplejen?

  Tandplejen administrerer omsorgstandplejeordningen.

Sidst opdateret 04.03.2020